V Międzynarodowy Konkurs na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego, marzec 2015

Laureaci

I nagroda  – Orest Smovzh, Ukraina

II nagroda – Marta Kowalczyk, Polska

III nagroda – Roksana Kwaśnikowska, Polska

IV nagroda – Małgorzata Wasiucionek, Polska

V nagroda – Aleksandra Bucholc, Polska

Jury:

Krzysztof Jakowicz (Polska, przewodniczący),  Oleh Krysa (USA, wiceprzewodniczący), Sławomir Tomasik (Polska, sekretarz jury),  Stefan Kamasa (Polska, mąż zaufania konkursu),  Konstanty Andrzej Kulka  (Polska), Roman Lasocki (Polska); Bartłomiej Nizioł (Polska, Szwajcaria), Magdalena Rezler-Niesiołowska (Niemcy),  Jan Stanienda (Polska), Magdalena Szczepanowska (Polska), Mieczysław Szlezer (Polska), Ryoko Tanabe (Japonia).