Kontakt

Siedziba Fundacji:

ul. Promyka 41
01-604 Warszawa

Filia:

ul. Odeska 27
04-778 Warszawa

tel. 22-615-26-52

Konto

41 1020 1013 0000 0502 0170 5631