VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS PUŁAWY I SKRZYPCE

Koncerty on-line

yt

Fundacja SKRZYPCE ogłasza VI Międzynarodowy Konkurs Puławy i Skrzypce, który odbędzie się w dniach 12-14 sierpnia 2021 roku w Puławach. Konkurs jest otwarty dla skrzypków wszystkich narodowości. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Domu „Chemika” w Puławach. Impreza odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych do lat 14, grupa II – młodzież szkolna i licealna do lat 19. Grupa III,  to studenci i absolwenci. Wszystkie grupy przedstawią swoje umiejętności podczas trzech etapów przesłuchań. Organizatorzy przewidują łączną pulę nagród w kwocie ok. 25 tysięcy złotych. Grand Prix Konkursu będą mistrzowskie skrzypce, wykonany przez wybitnego polskiego lutnika pana Michała Różaka,  wykonane specjalnie na ten Konkurs. Ostatecznego podziału wszystkich nagród i wyróżnień dokona międzynarodowe jury konkursu. Impreza jest połączona z VI Międzynarodowym Festiwalem Spotkanie z Mistrzem oraz z VI Międzynarodowym Kursem im. Tadeusza Wrońskiego. http://fundacjaskrzypce.pl/kurspulawy/  Jurorami będą koncertujący skrzypkowie z Polski i z zagranicy, laureaci międzynarodowych konkursów skrzypcowych i fonograficznych. Wirtuozi ci będą również wykładowcami klas mistrzowskich w trakcie trwania kursu. Pod ich okiem młodzi adepci z Polski oraz innych krajów będą mogli przygotować się do VI Konkursu Puławy i Skrzypce. Serdecznie zapraszamy!

Wybierz język / Select Your language

          

Regulamin>>

JURY:

Magdalena Rezler – Freiburg

Antoine Billet – Freiburg/ Paryż

Adam Korniszewski – Bruksela

Konstanty Andrzej Kulka – Warszawa

Jan Stanienda – Warszawa

Sławomir Tomasik – Warszawa – przewodniczący jury

Janusz Wawrowski – Warszawa

 

ORGANIZATOR:

Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego

wronski.fundacja.skrzypce@gmail.com

Dyrektor Konkursu – Sławomir Tomasik

Sekretarz Konkursu– Agnieszka Matraszek

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

 

  GALERIA: