INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ ZGŁOSIĆ SIĘ W BIURZE KONKURSU MIESZCZĄCYM SIĘ W UMFC W WARSZAWIE, UL OKÓLNIK 2, NA GODZINĘ PRZED SWOIM WYSTĘPEM.

WTEDY PRZYDZIELONA ZOSTANIE SALA DO ĆWICZEŃ.