I. ORGANIZACJA KONKURSÓW SKRZYPCOWYCH

Zgodnie ze statutowymi celami Fundacja realizuje szereg działań.  Najważniejszym zadaniem Fundacji jest organizacja Międzynarodowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego. Fundacja powstała na początku 2008 i od razu zaangażowała się w organizację zbliżającego się wówczas IV Konkursu, który odbył się w dniach 24 – 30 września 2009 w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod patronatem honorowym Prezydenta RP i Prezydenta Warszawy  (zobacz Historia Konkursu) i był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przez miasto stołeczne Warszawę . AMiFC była gospodarzem i współorganizatorem Konkursu, który do dziś pozostaje jedynym konkursem skrzypcowym na świecie w którym cały program składa się wyłącznie z utworów na skrzypce solo.  IV Konkurs stał się areną rywalizacji młodych skrzypków z 12 krajów i przyciągnął audytorium blisko 2500 słuchaczy.  Ponieważ pierwsza nagroda przypadła ex aequo dwóm skrzypkom – panom Hitoshi Ooka z Japonii i Igorowi Pikayzenowi z Rosji, Fundacja sfinansowała dwie równorzędne nagrody z własnych środków. Prezydent RP ufundował nagrodę specjalną w postaci smyczka mistrzowskiego wartości 5000 PLN. Konkurs był relacjonowany przez media i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony recenzentów. Komentatorzy – wybitni artyści i krytycy z kraju i z zagranicy uznali poziom Konkursu za bardzo wysoki. Podkreślano bezstronność pracy jury i uczciwość imprezy, a co za tym idzie idealną zbieżność wyników z oceną publiczności, co jest zjawisko niezwykle rzadkim w międzynarodowych konkursach muzycznych. To artystyczne wydarzenie relacjonowały dwie stacje telewizyjne (TVP Kultura, TVP Warszawa) oraz 2 stacje radiowe (PR Program I oraz PR Program II. Komentarze i recenzje ukazały się na portalach internetowych (www.maestro.net.pl, www.kamerton.net, www.violincompetition-wronski.pl) oraz w muzycznej prasie (Ruch muzyczny).

V Międzynarodowy Konkurs na Skrzypce Solo im.Tadeusza Wrońskiego odbył się w gmachu Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina (d. Akademii Muzycznej im. F.Ch.) w dniach 24 – 31 marca 2015.  Termin ten został wybrany ze względu na przypadające 1 kwietnia 2015 roku stulecie urodzin prof. Wrońskiego. V Konkurs, tak, jak poprzednie został zaszczycony Honorowym Patronatem Prezydenta RP i był też współfinansowany przez Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego RP oraz władze m. stołecznego Warszawy.  38 uczestników z 8 państw walczyło o pulę nagród wysokości 150 000 NPL, oraz o szereg nagród pozaregulaminowych, m.in. w postaci zaproszeń do występów solistycznych na estradach różnych polskich instytucji muzycznych. Konkurs był transmitowany na żywo w internecie i recenzowany w radio i w prasie.  Przy Konkursie działało także dwoje krytyków (z Polski i z USA), którzy przysłuchiwali się w całości zmaganiom konkursowym przez cały czas jego trwania.  Jury jednomyślnie przyznało pierwszą nagrodę panu Orestowi Smovzh z Ukrainy i, ponownie, decyzja ta spotkała się z ogólnym uznaniem.  

1 kwietnia, dzień po zakończeniu Konkursu, odbyło się seminarium zorganizowane przez Fundację dla uczczenia 100lecia urodzin prof. Tadeusza Wrońskiego. Celem było przypomnienie i omówienie życia, wykonawstwa, twórczości i pedagogiki tego wielkiego polskiego skrzypka.  W seminarium uczestniczyło kilku byłych wychowanków prof. Wrońskiego, dziś wybitnych artystów i pedagogów z Polski, Niemiec, Szwecji i USA, w tym dwoje szczególnych gości – prof. Sally Chisholm i prof. Eugene Purdue, którzy przybyli z USA specjalnie z tej okazji.  Seminarium to odbyło się dzięki prof. Sławomirowi Tomasikowi, pomysłodawcy, organizatorowi i zarazem prowadzącemu panel prawdziwemu inspiratorowi i dobremu duchowi całego przedsięwzięcia. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania archiwalnego nagrania I Koncertu Skrzypcowego Karola Szymanowskiego w wykonaniu Tadeusza Wrońskiego. Następnie, przyjaciele, wychowankowie i współpracownicy profesora wspominali swoje doświadczenia związane z Jego osobą, sztuką i nauczaniem.  

Obecnie, Fundacja przygotowuje VI Międzynarodowy Konkurs na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego, który ma się odbyć w Warszawie w dniach 23 – 30 września 2020. 

Fundacja wspiera także ogólnopolski Konkurs na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Konkurs ten jest organizowany w cyklu dwuletnim w szkole muzycznej im. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Od 2008 roku Fundacja regularnie wspiera organizatorów i funduje liczne nagrody pozaregulaminowe. 

II. PROMOCJA POLSKIEJ MUZYKI SKRZYPOWEJ ORAZ SKRZYPCOWEGO WYKONAWSTWA I DYDAKTYKI

Działalność wydawnicza – Płyty CD

Jednym ze statutowych zadań Fundacji jest realizacja projektów w dziedzinie promocji polskiej i zagranicznej muzyki skrzypcowej.

Pierwszą pozycją płytową był album live z III Międzynarodowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego – Warszawa 2004 r. Płytę wydała i w całości finansowała Fundacja SKRZYPCE. Jej prezentacja wydawnicza premiera zbiegła się z inauguracją z IV Międzynarodowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego w 2009 roku (zakup na stronie Fundacji).

Drugi, autorski projekt Fundacji, to wydany przez nią oraz związaną z nią firmą FFV Records w kwietniu 2010, dwupłytowy album pt. Karol Szymanowski – Dzieła wszystkie na skrzypce i fortepian w wykonaniu skrzypka Sławomira Tomasika i pianisty Roberta Morawskiego. Jest to jak dotąd jedyny tego typu album na polskim i prawdopodobnie zagranicznym rynku fonograficznym, w którym znajdują się wszystkie kompozycje K. Szymanowskiego wykonywane przez jeden duet. Album otrzymał prestiżową nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2011 w kategorii najlepszy album muzyki kameralnej. Album od roku 2011 jest dystrybuowany przez Polskie Radio S.A., a dystrybucją zagraniczną zajmuje się Warner Bross. Co. Nagrania z obu płyt wielokrotnie gościły na antenie Polskiego Radia. Projekt był częściowo finansowany przez Kancelarię Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego (4000 PLN) (zakup na stronie Fundacji).

Kolejny projekt, w którym Fundacja SKRZYPCE miała swój udział to wydany przez Strefę Sztuki.pl album pt. Skrzypce z polską duszą, w interpretacji skrzypka Krzysztofa Jakowicza i pianisty Roberta Morawskiego. Na płycie znajdują się utwory z romantyczną muzyką kompozytorów polskich, takich jak: F. Chopin, H. Wieniawski, K. Lipiński, A. Zarzycki, J. Zarębski, I.J. Paderewski i inni. Krzysztof Jakowicz nagrał każdy z kilkunastu utworów na innych skrzypcach, a wszystkie instrumenty – od zabytkowych po współczesne – wyszły z rąk polskich lutników, takich jak: M. Groblicz, J. Rymwid-Mickiewicz, K. Pruszak, J. Karoń, J. Pawlikowski, J. Olma, H. Stalmierska, W. Topa, M. Woźniak i inni. Na wydanie tego albumu Fundacja otrzymała 5000 PLN. od Kancelarii Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego (zakup na stronie Fundacji).

W roku 2012 Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego przygotowała do wydania dwupłytowy album The Power of Polish Violin, który ukazał się wiosną 2013r. Zawiera on mało znane, lecz zdaniem Fundacji, wartościowe polskie dzieła skrzypcowe. Na dwóch krążkach znajdują się koncerty K. Lipińskiego, I. J. Paderewskiego, Z. Turskiego i B. Kowalskiego w interpretacji Sławomira Tomasika i orkiestry NOSPR i Subito Strings (pod dyrekcją S. Macury, M. Caldiego, S. Chrzanowskiego, B. Kowalskiego) oraz z udziałem pianisty Roberta Morawskiego (koncert Paderewskiego). Album uzyskał nominację do nagrody Fryderyk 2014 w dwóch kategoriach. Na część wydatków związanych z tym wydaniem Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 5000 PLN od Stowarzyszenia Artystów Wykonawców STOART (zakup na stronie Fundacji).

Rok 2014 zaowocował wydaniem CD z nagraniami utworów Józefa Elsnera, artysty, kompozytora i nauczyciela młodego F. Chopina na skrzypce i fortepian, w wykonaniu Sławomira Tomasika i Edwarda Wolanina. CD zawiera całość dzieł J. Elsnera na skrzypce z fortepianem. S. Tomasik wykonał partie skrzypcowe duetów na instrumentach historycznych (zakup na stronie Fundacji).

Książki i podręczniki

W 2009 r. staraniem Fundacji wydana została książka autorstwa Tadeusza Wrońskiego pt. Resztki z mojej szuflady – Rzeczy niemuzyczne (op.posth.). Książka ukazała się z okazji IV Międzynarodowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego we wrześniu 2009 r. (zakup na stronie Fundacji ).

Druga książka również zatytułowana Resztki z mojej szuflady, ale poświęcona sprawom muzycznym została wydana z okazji V Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego w 2015 roku, w stulecie urodzin profesora (zakup na stronie Fundacji).

Kolejną ważną pozycją przygotowaną z okazji Konkursu i rocznicy w 2015 roku było długo oczekiwane wznowienie przez Fundację książki profesora pt. O czym nie ma czasu mówić na lekcjach. Książka zawiera zbiór krótkich wykładów poświęconych różnym problemom z jakimi borykają się nauczyciele gry na skrzypcach w swojej pracy z uczniami, a na które zazwyczaj brak jest czasu na lekcjach (zakup na stronie Fundacji).

W międzyczasie Fundacja SKRZYPCE wydała w 2011 roku podręcznik muzyczny pt. Abecadło dwudźwiękowe dla dzieci, autorstwa Sławomira Tomasika, w nakładzie 1000 sztuk. Podręcznik ten zakupiło wiele szkół muzycznych, a także Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, z przeznaczeniem do kolportażu do placówek edukacyjnych w Polsce (zakup na stronie Fundacji).

III. INNE DZIAŁANIA STATUTOWE

Nagrody pozaregulaminowe

Fundacja SKRZYPCE wspiera nagrodami pozaregulaminowymi trzy konkursy skrzypcowe w Polsce: Międzynarodowy Konkurs na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego w Warszawie (2009), Młodzieżowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim (2008, 2010, 2012, 2014) oraz Ogólnopolski Konkurs Duetów dla dzieci w Oleśnie (2012, 2014). Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej (nagrody im. Tadeusza Wrońskiego) oraz postaci strun, książek, płyt i nut.

Kursy skrzypcowe

W 2016 roku Fundacja zorganizowała w Nałęczowie letni kurs skrzypcowy im. T. Wrońskiego, pod nazwą Nałęczów i Skrzypce. Obecnie, od roku 2017, organizatorem jest Fundacja Agli Artisti, a przedsięwzięcie przekształciło się w międzynarodowe kursy i konkurs (dla kursantów), które odbywają się w tym mieście uzdrowiskowym w okresie wakacyjnym. Kursy cieszą się dużym i wciąż rosnącym zainteresowaniem młodzieży skrzypcowej i gromadzą też grono wybitnych pedagogów z kraju i z zagranicy. W 2020 roku odbędzie się już V Międzynarodowy Kurs Skrzypcowy im. T. Wrońskiego, oraz drugi międzynarodowy konkurs im. profesora. Program kursu będzie obejmował również klasę fortepianu i kameralistyki fortepianowej. Od tego roku odbywa się także kurs w okresie ferii zimowych.

Patrz kursyskrzypcowe-naleczow.pl oraz konkursyskrzpcowe-naleczow.pl

Wypożyczanie instrumentów

W latach 2007-2012 Fundacja wypożyczyła bezpłatnie kilka mistrzowskich instrumentów ze swej prywatnej kolekcji utalentowanym młodym skrzypkom, nieposiadającym odpowiednich dla siebie skrzypiec.

Obecnie Fundacja pracuje nad organizacją VI Międzynarodowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego, który zaplanowany jest na 24 – 30 września 2020.