O Fundacji

Statutowe cele Fundacji SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego Świadczenie pośredniej i bezpośredniej pomocy finansowej i rzeczowej utalentowanym młodym twórcom, studentom akademii i szkół muzycznych, a w szczególności: A. Organizowanie i prowadzenie The seems And...